Świąteczny koncert w Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie

WARSZAWA, POLSKA - AMBASADA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC

ŚWIĄTECZNY KONCERT KWARTETU ALTRA VOLTA W AMBASADA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC
W WARSZAWIE

Dzięki zaproszeniu niemieckiego ambasadora Thomasa Baggera mieliśmy możliwość zaprezentować zgromadzonej publiczności bardzo ciekawy i interesujący program muzyczny.


Program koncertu podzielony został na dwie części - w pierwszej kwartet zaprezentował nostalgiczną oraz świąteczną muzykę z okresu baroku, natomiast w drugiej zagraliśmy nasz nowy projekt - „Kontrabarokowo”. Można śmiało stwierdzić, że były to „dwa koncerty w jednym”, pomimo długiego koncertu publiczność siedziała do samego końca z zapartym tchem i nagrodziła nas gromkimi brawami po brawurowym, jazzowym zakończeniu!


Serdecznie dziękujemy za zaproszenie!